Защита на личните данни

 С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично  съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани  за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от нас, за маркетингови и рекламни цели и анализи на фирмата, както и за всякакви други цели, разрешени от закона. Данните, постъпващи във Фирмата са:

1. Име и фамилия

2. адрес за доставка

3. e-mail адрес

Личните данни, които събираме задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Кошницата при поръчка.

Фирмата не предоставя лични данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай на доставка на поръчки.

Фирмата няма достъп до картови данни, както и  данни при разплащане с кредитна или дебитна карта, не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на клиента и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - БОРИКА. Те гарантират сигурността на данните на клиента.